Szkolenia spawalnicze

Ośrodek Szkolenia Spawaczy TRANS-AM, posiada jako jedyna jednostka usługowa CERTYFIKAT JAKOŚCI ISO 9001:2008 o numerze 483288 w zakresie KSZTAŁCENIA I SZKOLENIA ZAWODOWEGO.

Ponadto posiadamy Certyfikaty szkolenia i egzaminowania spawaczy w oparciu o Wytyczne Nr. W-14/IS-17, oraz DVS/1102 według normy EN 9606-1 i -2. następujących jednostek:

  1. TÜV Rheinland Polska Sp. z.o.o.,

  2. Urząd Dozoru Technicznego,

  3. Instytut Spawalnictwa w Gliwicach.

OFERTA KURSÓW SPAWALNICZYCH

111 – spawanie ręczne elektrodą otuloną (MMA)(elektroda)

131 – spawanie półautomatyczne w osłonie gazu obojętnego (MIG)

135 – spawanie półautomatyczne w osłonie gazu aktywnego (MAG)

136 – spawanie drutami proszkowymi (MAG)

138 – spawanie drutem proszkowym z rdzeniem metalicznym (MAG)

141 – spawanie elektrodą nietopliwą w osłonie gazu obojętnego (TIG)

311 – spawanie gazowe (palnikiem)

KURSY SĄ PROWADZONE NA 3 POZIOMACH ZAAWANSOWANIA:

  1. kurs podstawowy ( Moduł I) - spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi.
  2. kurs ponadpodstawowy (Moduł II) – spawanie blach spoinami czołowymi,
  3. kurs ponadpodstawowy (Moduł III) – spawanie rur spoinami czołowymi.

Szkolenia mogą być prowadzone na następujących materiałach podstawowych wg normy EN 15608:

  • stale niestopowe,
  • stale stopowe,
  • stale nierdzewne,
  • metale nieżelazne.

Kursy składają się z części teoretycznej oraz praktycznej. Czas trwania szkolenia to około 4 tygodni.

Po zakończeniu kursu kandydat na spawacza zdaje egzamin teoretyczny oraz praktyczny. Po pozytywnym egzaminie kursant otrzymuje Certyfikat Spawacza.

Prowadzimy także odnawianie uprawnień spawalniczych : podstawowych, ponadpodstawowych, oraz dozorowych.

Dla osób odbywających szkolenie w naszym Ośrodku Szkolenia Spawaczy posiadamy atrakcyjne oferty pracy, zarówno w kraju jak i za granicą.